پخش مصاحبه اختصاصی در شبکه مستند صدا و سیما با جناب آقای علی زائراومالی مدیرعامل محترم شرکت صنایع غذایی نسیم صباح مازند به عنوان کارآفرین و خیر، امشب ساعت 20:15 مورخ 1400/02/11

e568c516-8133-40a4-ac97-125a5df72b39

پخش مصاحبه اختصاصی در شبكه مستند صدا و سيما با جناب آقای علی زائر اومالی مدیر عامل محترم شرکت صنایع غذایی نسیم صباح مازند به عنوان کارآفرین و خير استان مازندران به همراه جناب آقای دکتر غلامی مدیر کل محترم امور روستایی و شوراهاي استان در روستاي اومال شهرستان نكا
امشب ساعت ۲۰:۱۵
مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱