ویژگی‌های یک کره خوب

0741889b-08fc-4276-8525-dbfbf7acf45c

ویژگی‌های یک کره خوب
طبیعی بودن رنگ کره: رنگ کره باید به طور طبیعی بین سفید خامه‌ای تا زرد کهربایی باشد. همچنین رنگ کره باید بدون هر نوع لکه و ناخالصی باشد.
بافت کره: بافت یک کره خوب باید یکنواخت و یک دست باشد. بافت آن باید فاقد سوراخ و حباب‌های هوا در هنگام برش زدن باشد.
طعم کره: کره خوب باید طعم طبیعی داشته باشد. در هنگام خوردن کره، نباید عطر و طعم و بوی نامناسب و غیر طبیعی از جمله: ترشیدگی، تندی و شوری احساس شود.
ترکیبات شیمیایی کره: از لحاظ شیمیایی، کره متشکل از اسیدهای چرب مختلف با زنجیره‌های کوتاه، متوسط و بلند است. هضم کره ای که حاوی اسیدهای چرب با زنجیره‌های کوتاه و متوسط است، نسبت به اسیدهای چرب با زنجیره های بلند آسان‌تر و راحت‌تر می‌باشد. در خصوص این ویژگی کره، سن دام، سن شیردهی، نوع تغذیه و …. در قوام چربی شیر و نوع اسیدهای چرب آن تاثیرگذار است.
نوع تغذیه دام: اگر از علوفه تازه برای تغذیه ی دام استفاده شود، مقدار اسیدهای چرب غیراشباع کره افزایش پیدا می‌کند و در صورت تغذیه حیوان از علوفه خشک، اسیدهای چرب اشباع در کره بیشتر شده و نقطه ذوب کره بالاتر می‌رود.