اختتامیه نمایشگاه آی‌فود مشهد همراه با یلدایی به یاد ماندنی با حلاوت، آذر 1398

اختتامیه نمایشگاه آی‌فود مشهد همراه با یلدایی به یاد ماندنی با حلاوت، آذر ۱۳۹۸