بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ، ماشین آلات و صنایع وابسته

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ، ماشین آلات و صنایع وابسته

مکان : مشهد – محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

زمان برگزاری نمایشگاه : ۲۷ الی ۳۰ آذر ۱۳۹۸

ساعت بازدید : ۱۶ عصر الی ۲۲ سالن بهار غرفه ۱۲

شرکت نسیم  صباح مازند