نذورات اهدایی شرکت نسیم صباح مازند به موکب های ابا عبد اله الحسین (استان مازندران و گلستان )کربلا – اربعین 1398

نذورات اهدایی شرکت نسیم صباح مازند به موکب های ابا عبد اله الحسین (استان مازندران و گلستان )کربلا – اربعین ۱۳۹۸