همایش روز جهانی استاندارد

This post is also available in: English

همایش روز جهانی استاندارد خانم مهندس زائراومالی مسئول فنی و مدیر کنترل کیفیت شرکت نسیم صباح مازند مهرماه ۹۷