صادر کننده نمونه استان سال 1397 و 1396

This post is also available in: English

انتخاب شایسته شرکت نسیم صباح مازند را به عنوان صادر کننده نمونه استان سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ به مدیر عامل محترم پرسنل صدوق و خدوم این شرکت تبریک عرض می نمائیم.

روابط عمومی شرکت نسیم صباح مازند