همایش روز جهانی استاندارد

همایش روز جهانی استاندارد

همایش روز جهانی استاندارد خانم مهندس زائراومالی مسئول فنی و مدیر کنترل کیفیت شرکت نسیم صباح مازند مهرماه ۹۷