بیست و ششمین نمایشگاه آگروفود 2019

دعوت نامه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ، مواد غذایی ماشین آلات و صنایع وابسته – ایران آگروفود ۲۰۱۹