بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ، ماشین آلات و صنایع وابسته

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ، ماشین آلات و صنایع وابسته

مکان : مشهد – محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

زمان برگزاری نمایشگاه : 27 الی 30 آذر 1398

ساعت بازدید : 16 عصر الی 22 سالن بهار غرفه 12

شرکت نسیم  صباح مازند