روز جهانی برنامه نویس بر شما و همه برنامه نویسان خلاق مبارک باد

۲۲ شهریور روز گرامیداشت برنامه نویسان [ ۱۳ September ] میباشد. 👨‍💻 روز ۲۵۶ام هر سال (معادل عدد ۱۰۰ در مبنای شانزده) مطابق با ۱۳ سپتامبر (۱۲ سپتامبر در سال‌های کبیسه) به عنوان روز برنامه‌نویسان نام گرفته‌است.

روز جهانی برنامه نویس بر شما و همه برنامه نویسان خلاق و مبارک باد

واحد مدیریت محصولات حلاوت